وبلاگ آموزشی و اطلاع رسانی درباره مفاهیم و موضوعات دانش شیمی

شکل اوربیتال ها


شکل اوربیتال های s

                      


 شکل اوربیتال های p                 


    شکل اوربیتال های d

                        


        شکل اوربیتال های f